След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, натиснете бутон „Плащане“, който ще изведе на екрана прозорец с радиобутони: „В БРОЙ“, „КАРТА“ И „ДРУГИ“. В зависимост от начина на плащане, изберете желания радиобутон и натиснете бутон „ФИС.БОН“, за да финализирате плащането.

В дясната част на екран „Продажби“ натиснете бутон „стрелкичка“, който ще разтвори лента с бутони. От лентата с бутони натиснете бутон „Клиент“. След натискането му на екрана ще се отвори прозорец с компонент за търсене и бутон „лупичка“. Може да използвате бутон „лупичка“ самостоятелно, като при натискането му на екрана ще се визуализира списък с клиенти от които може да избирате, или да напишете в полето за търсене името на желания клиент, да натиснете бутон „лупичка“ и да селектирате името на клиента.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, натиснете бутон „Плащане“, изберете радиобутон „В БРОЙ“ последван от бутон „ФИС.БОН“ за финализиране на плащането.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, натиснете бутон „Плащане“, изберете радиобутон „КАРТА“ последван от бутон „ФИС.БОН“ за финализиране на плащането.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката изберете клиент, натиснете бутон „Плащане“ последван от радиобутон „ДРУГИ“, който ще изведе на екрана прозорец с три начина на плащане. За плащане по банка може да натиснете иконката „банка“, да натиснете зелената отметка, при което сумата автоматично ще се покаже, или да напишете собственоръчно нужната сума в полето срещу иконката. След това натиснете бутон „ФАКТУРА“ за финализиране на плащането.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, натиснете бутон „Плащане“и изберете радиобутон „ДРУГИ“, който ще изведе на екрана прозорец с три начина на плащане. За смесено плащане въведете желаната част от сумата в съответното поле за плащане, а останала част от сумата можете да въведете ръчно в другото поле, или да натиснете зелената отметка, която автоматично ще я изчисли и добави в полето. За да финализирате плащането натиснете бутон „ФИС.БОН“.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“. Ако желаете плащането да се извърши в брой се уверете, че сте селектирали радиобутон „В БРОЙ“ и натиснете бутон „ФАКТУРА“, който ще изведе на екрана прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете зелената отметка. На екрана ще се визуализира готовата фактура. Запазете файла в желаната директория, за да финализирате операцията.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“. Ако желаете плащането да се извърши с карта, селектирайте радиобутон „КАРТА“ и натиснете бутон „ФАКТУРА“, който ще изведе на екрана прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете зелената отметка. На екрана ще се визуализира готовата фактура. Запазете файла в желаната директория, за да финализирате операцията.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“. Ако желаете плащането да се извърши по банка, селектирайте радиобутон „ДРУГИ“, въведете сумата в полето срещу иконката „банка“ и натиснете бутон „Ф-РА ПО БАНКА“, който ще изведе на екрана прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете зелената отметка. На екрана ще се визуализира готовата фактура. Запазете файла в желаната директория, за да финализирате операцията.

От меню „ЗАВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ“ изберете бутон „ЗАРЕДИ“, който ще извлече и визуализира завършените продажби за периода, който сте му задали. Селектирайте желаната продажба и изберете клиент. Можете да издадете фактура само на продажби, които нямат такава. Натиснете бутон „ФАКТУРА“, който ще изведе на екрана прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете зелената отметка. На екрана ще се визуализира готовата фактура. Запазете файла в желаната директория, за да финализирате операцията.

Избирате бутон „ЗАЯВКА“ от главното меню. Отваря се прозорец „ЗАЯВКА“. Избирате бутон „СПИСЪК МАТЕРИАЛИ“ вдясно. Отваря се списък с наличните ви артикули. С двоен клик добавяте артикул от списъка вдясно, в заявката вляво. Въвеждате очаквано количество. При готова заявка избирате бутон „ЗАПИС“ вдясно. Следва избор на „ПЕЧАТ“ или „ЗАПИС“. Заявката е финализирана и може да се визуализира в прозорец „ДОСТАВКИ“.

Избирате бутон „ДОСТАВКИ“ от главното меню. Отваря се прозорец „ДОСТАВКИ“. Избирате бутон „+” горе вдясно за избор на партньор. Следва бутон „лупичка“ за визуализиране и избор на наличен партньор. Избирате бутон „СПИСЪК МАТЕРИАЛИ“ вдясно. Отваря се списък с наличните ви артикули. С двоен клик добавяте артикул от списъка вдясно, в доставката вляво. Въвеждате количество. При готова доставка избирате бутон „ЗАПИС“ вдясно. Следва избор на „ПЕЧАТ“ или „ЗАПИС“. Доставката е финализирана и може да се визуализира в прозорец „ЗАВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ“.

Избирате бутон „ЗАЯВКА“ от главното меню. Отваря се прозорец „ЗАЯВКА“. Избирате бутон „СПИСЪК МАТЕРИАЛИ“ вдясно. Отваря се списък с наличните ви артикули. С двоен клик добавяте артикул от списъка вдясно, в заявката вляво. Въвеждате очаквано количество. При готова заявка избирате бутон „ЗАПИС“ вдясно. Следва избор на „ПЕЧАТ“ или „ЗАПИС“. Заявката е финализирана. Избирате бутон „МЕНЮ“ долу вдясно и бутон „ДОСТАВКА“. Отваря се прозорец „ДОСТАВКИ“. Следва бутон „ЗАЯВКА“. Отваря се прозорец със създадени заявки. Избирате заявка и тя се визуализира. Избирате бутон „+” горе вдясно за избор на партньор. Следва бутон „лупичка“ за визуализиране и избор на наличен партньор. В колона „Очаквано к-во“ е отразено записаното количество в заявката. В колона „К-во“ задавате доставените количества. При готова доставка избирате бутон „ЗАПИС“ вдясно. Следва избор на „ПЕЧАТ“ или „ЗАПИС“. Доставката е финализирана и може да се визуализира в прозорец „ЗАВЪРШЕНИ ДОСТАВКИ“.

Избирате бутон „РЕВИЗИЯ“ от главното меню. Отваря се прозорец „РЕВИЗИЯ“. Избирате бутон „НОВА РЕВИЗИЯ“ вдясно. Отваря се прозорец „Нова инвентаризация – настройки“. Избирате склад и зареждате конкретна категория вляво. Артикулите се визуализират и нанасяте намерените количества. За неброените артикули избирате бутон „НУЛИРАЙ НЕБРОЕНИТЕ“ вдясно. Следва бутон „ЗАПИС“ и потвърждение, че желаете ревизията да приключи.

Избирате бутон „ИЗПИСВАНЕ“ от главното меню. Отваря се прозорец „ИЗПИСВАНЕ“. Избирате бутон „+” горе вдясно за избор на партньор. Следва бутон „лупичка“ за визуализиране и избор на наличен партньор. Избирате бутон „СПИСЪК МАТЕРИАЛИ“ вдясно. Отваря се списък с наличните ви артикули. С двоен клик добавяте артикул от списъка вдясно, в изписването вляво. Въвеждате количество. При готово изписване избирате бутон „ЗАПИС“ вдясно. Следва избор на „ПЕЧАТ“ или „ЗАПИС“. Изписването е финализирано и може да се визуализира в прозорец „ЗАВЪРШЕНИ ИЗПИСВАНИЯ“.

Избирате бутон „БРАК“ от главното меню. Отваря се прозорец „БРАК“. Избирате бутон „+” горе вдясно за избор на партньор. Следва бутон „лупичка“ за визуализиране и избор на наличен партньор. Избирате бутон „СПИСЪК МАТЕРИАЛИ“ вдясно. Отваря се списък с наличните ви артикули. С двоен клик добавяте артикул от списъка вдясно, в списъка с брак вляво. Въвеждате количество. При готово бракуване избирате бутон „ЗАПИС“ вдясно. Следва избор на „ПЕЧАТ“ или „ЗАПИС“. Бракуването е финализирано и може да се визуализира в прозорец „ЗАВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИ“.

В начален екран на модул ресторант избирате бутон „ФИСКАЛЕН ОТЧЕТ“. Отваря се прозорец „Фискални отчети и настройки“. Избирате името на фискалното ви устройство. В поле „Действие“ избирате „Z отчет“. Следва бутон „Изпълнение“.

В начален екран на модул ресторант избирате маса. Отваря се прозорец „Продажби“. Натискате бутон „стрелкичка“ за визуализация на допълнително меню. Избирате бутон „Клиент“. В горната част на екрана избирате бутон „+“ за създаване на нов партньор. Отваря се прозорец „Добавяне на партньор“. Натискате таб „Специфични“ и въвеждате ЕИК на новия партньор. С бутон „бинокъл“ срещу поле „ЕИК“ зареждате автоматично данни за фирмата и попълвате поле „МОЛ“. За ръчно въвеждане са необходими име на фирма, ЕИК и МОЛ. Избирате зелената отметка за потвърждение и натискате бутон „лупичка“ за визуализиране и избор на наличен партньор.

В Бекофис избирате последователно категории Партньори/Партньори/Организация вляво. Отваря се прозорец „Организация“ с дървовидна структура на категории. С клик върху „стрелкичка“ до наименованията, отваряте последователно „.Admin” и „МОЯТА ФИРМА“. Маркирате „МОЯТА ФИРМА“ и избирате тип „фирма“ над структурата. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов партньор. Отваря се прозорец „Фирма“. Натискате таб „Специфични“ и въвеждате ЕИК на новия партньор. С бутон „бинокъл“ срещу поле „ЕИК“ зареждате автоматично данни за фирмата и попълвате поле „МОЛ“. За ръчно въвеждане са необходими име на фирма, ЕИК и МОЛ. Избирате зелената отметка и новата фирма се визуализира в категория „МОЯТА ФИРМА“.

Избирате бутон „ДОСТАВКИ“ от главното меню. Отваря се прозорец „ДОСТАВКИ“. Следва бутон „НОВ МАТЕРИАЛ“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“ и „Вид“ материал. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“, „Продажна цена“ и „Посл.покупна цена“. Избирате зелената отметка и затваряте прозорец „Материал“. Новият материал е създаден и готов за избор.   

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“ и „Вид“ материал. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“, „Продажна цена“ и „Посл.покупна цена“. Избирате зелената отметка и затваряте прозорец „Материал“. Следва бутон „Обновява данни“ вдясно. Новият материал се визуализира.

Избирате бутон „ДОСТАВКИ“ от главното меню. Отваря се прозорец „ДОСТАВКИ“. Следва бутон „НОВ МАТЕРИАЛ“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“. Избирате „Вид“ Рецепта. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“ и „Продажна цена“. Натискате таб „Съставки“ и бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец с три екрана за добавяне на съставки. В екран „Категории“ маркирате „.“ , за да се визуализират всички налични артикули в екран „Материали“ вдясно. В поле „Search” намирате необходима съставка и с мишката го задържате и пускате в екрана вляво. Нанасяте нужните количества за всяка участваща съставка. Избирате зелената отметка за запис на създадените съставки. Избирате зелената отметка пак и затваряте прозорец „Материал“. Новата рецепта е създадена и готова за продажба или редакция в Бекофис. 

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“. Избирате „Вид“ Рецепта. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“ и „Продажна цена“. Натискате таб „Съставки“ и бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец с три екрана за добавяне на съставки. В екран „Категории“ маркирате „.“ , за да се визуализират всички налични артикули в екран „Материали“ вдясно. В поле „Search” намирате необходима съставка и с мишката го задържате и пускате в екрана вляво. Нанасяте нужните количества за всяка участваща съставка. Избирате зелената отметка за запис на създадените съставки. Избирате зелената отметка пак и затваряте прозорец „Материал“. Следва бутон „Обновява данни“ вдясно. Новият материал се визуализира.

В подменю „Организация“ на меню „Партньори“ селектирайте желания тип потребител и изберете папката родител от дървовидната структура, в която ще се намира потребителя. След избор на родител, натиснете бутон „+“ за създаването му. Въведете необходимите данни на потребителя в означените за това полета и натиснете зелената отметка. След това селектирайте новосъздадения потребител и натиснете бутон „Партньор/Потребител“. На екрана ще се появи прозорец, в който можете да променяте данните за достъп до POS системата. В поле „Потребителско име“ задайте потребителско име на потребителя за достъп до система. За да смените паролата на потребителя селектирайте отметка „Смяна на парола“ и въведете новата парола на потребителя в означените за това полета. В поле „Роля“ изберете от падащия списък ролята на потребителя, която е предварително създадена от меню „Ниво на достъп“. Можете да зададете и позиция, начална/крайна дата и времеви интервал за достъп до системата на потребителя. След успешно въведени данни натиснете зелената отметка. 

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Маркирате съществуваща рецепта и избирате бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец „Материал“. Натискате таб „Съставки“ и бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец с три екрана за добавяне на съставки. Слагате отметка „Пакет“ горе вляво и натискате бутон „+“ за добавяне на пакет. Създава се пакет, в който натискате бутон „+“ за добавяне на поле „Избор на материал от списък“. Следва клик в полето и отваряне на прозорец за добавяне на артикули участващи в пакета. Слагате отметки на желаните артикули и те се визуализират вдясно. В полетата над списъка, може да зададете правила и количества при ползване на пакета. При сложена отметка „Добавки“, пакетните артикули ще се таксуват отделно на съществуващата им цена, в противен случай ще участват в рецептата без цена. Избирате зелената отметка за запис на създадения пакет. Избирате зелената отметка за запис на създадените съставки. Избирате зелената отметка пак и затваряте прозорец „Материал“.

За пускане на сторно бон е нужно да влезете в празна сметка. Натиснете бутон „стрелкичка“, който ще разтвори лента с бутони и натиснете бутон „СТОРНО“. В прозореца „Избор на операция“ изберете желаната продажба, която искате да сторнирате и натиснете зелената отметка. На екрана ще се визуализира диалогов прозорец за потвърждение „Сторно на продажба“. След потвърждението му ще се появи прозорец „Сторно на продажба“, в който можете да избирате артикули, от избраната сметка, за сторниране. В компонент „Актуална сметка“ се намират всички артикули от сметката, а в компонент „Избрано за сторно“ се намират артикулите, избрани за сторниране. За да преместите артикул в даден компонент е нужно да селектирате артикула и да използвате компонентите за смяна на местата в средата на прозореца. След избор на желани артикули за сторниране изберете зелената отметка. В прозорец „Основание“ селектирайте избор на основание за сторното и натиснете зелената отметка. На екрана ще се появи прозорец „СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете зелената отметка. Ако операцията е успешна, ще се появи прозорец „Успешно сторниране“. 

В начален екран на модул ресторант избирате маса. Отваря се прозорец „Продажби“. Натискате бутон „стрелкичка“ за визуализация на допълнително меню. Избирате бутон „Сторно“. Отваря се прозорец „Избор на операция“. Избирате желаната продажба по банка и потвърждавате сторнирането. Отваря се прозорец „Сторно на продажба“. С помощта на бутон „стрелкичка“, прехвърляте желаните артикули вдясно, в екран „Избрано за сторно“. Потвърждавате със зелената отметка и в нов екран потвърждавате основанието за сторниране. Отваря се прозорец „Кредитно известие“. Посочвате конкретно основание и потвърждавате. Системата разпечатва желаното кредитно известие и ви предлага запазване в PDF файл на документа и генериране на нова продажба от сторнираната. 

В Бекофис избирате последователно категории Складове/Складове вляво. Отваря се прозорец „Складове“. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов склад. Отваря се прозорец за въвеждане на име на нов склад. Избирате зелената отметка. Новият склад се визуализира.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. С клик върху колонка „Вид“ подреждате артикулите на материали и рецепти. Маркирате съществуващ материал и избирате бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец „Материал“. Натискате бутон със зелена отметка срещу поле „Складове“. Отваря се прозорец „Избор на склад“. Избирате склад или складове, в които искате да участва конкретният материал и натискате зелената отметка за потвърждение. Натискате зелената отметка в прозорец „Материал“ за потвърждение и изход.

В Бекофис избирате последователно категории Номенклатура/Модификатори/Модификатори вляво. Отваря се прозорец с екран „Модификатори“ вляво и екран „Стойности“ вдясно. Натискате бутон „+“ в екран „Модификатори“. Отваря се прозорец „Модификатор“, в който задавате име на нов модификатор и натискате зелена отметка за потвърждение. Маркирате новосъздадения модификатор и натискате бутон „+“ в екран „Стойности“. Отваря се прозорец „Стойност“, в който задавате име и цвят по избор на стойности. Следва зелена отметка за потвърждение. Създадените елементи „Стойности“ се визуализират в „Продажби“, при избор на модификатор към артикул.

В Бекофис избирате последователно категории Номенклатура/Модификатори/Модификатори по категории вляво. Отваря се прозорец „Модификатори по категории“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с модификатори вдясно. Маркирате конкретна категория и избирате бутон „+“ вдясно. Отваря се прозорец „Изберете тип модификатор“. Слагате отметка на желан модификатор за добавяне към маркираната категория и натискате зелената отметка за потвърждение.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Маркирате желан артикул и избирате бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец „Материал“. Натискате таб „Модификатори“ за визуализиране на зададените модификатори за този артикул. Слагате отметка „Задължително въвеждане“ на конкретен модификатор и избирате зелената отметка за потвърждение.  

В Бекофис избирате последователно категории Тагове/Тагове вляво. Отваря се прозорец с екран „Тагове“ вляво и екран „Стойности“ вдясно. Натискате бутон „+“ в екран „Тагове“. Отваря се прозорец „Таг“, в който задавате име на нов таг и натискате зелена отметка за потвърждение. Маркирате новосъздадения таг и натискате бутон „+“ в екран „Стойности“. Отваря се прозорец „Стойност“, в който задавате име и цвят по избор на стойности. Следва зелена отметка за потвърждение.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Маркирате желан артикул и избирате бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец „Материал“. Натискате таб „Тагове“ за визуализиране на създадените тагове. От падащо меню задавате стойност на конкретен таг и избирате зелената отметка за потвърждение.

В Бекофис избирате последователно категории Номенклатура/Места за обслужване вляво. Отваря се прозорец „Места за обслужване“ с дървовидна структура. Маркирате най-горната категория в йерархията и лявата иконка „салон“ под „Типове“. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов салон. Отваря се прозорец „Място за обслужване“. Нанасяте име и избирате зелената отметка за потвърждение. Маркирате новосъздадения салон и средната иконка „маса“ под „Типове“. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на маса в новия салон. Отваря се прозорец „Място за обслужване“. Нанасяте „Име“ и „Капацитет“ на всяка създадена маса. Натискате зелената отметка за потвърждение.

В Бекофис избирате последователно категории Номенклатура/Типове хранене вляво. Отваря се прозорец „Типове хранене“. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов тип хранене. Отваря се прозорец, в който нанасяте име и времеви интервал на активност. Натискате зелената отметка за потвърждение.

В Бекофис избирате последователно категории Планиране/Планиране на хранене вляво. Отваря се прозорец „Планиране на хранене“. Маркирате предварително създаден тип хранене горе вдясно и със задържане на ляв бутон на мишката го поставяте в календара вляво. Следва двоен клик върху новосъздаденото планирано хранене. Отваря се прозорец с екран „Включени материали“ вляво и екран „Материали“ вдясно. Слагате отметки на желаните артикули вдясно и със задържане на ляв бутон на мишката ги поставяте в екран „Включени материали“. Задавате количества на участващите в планирано хранене артикули. Сменяте статуса на „Активен“ горе вдясно и натискате зелената отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате категории Номенклатура/Характеристики/Характеристики вляво. Отваря се прозорец „Характеристики“. С двоен клик върху конкретен ред с характеристика се отваря прозорец за въвеждане на данни. Избирате бутон „Ab” срещу поле „Устройство за поръчки“. Въвеждате желано име на устройството и натискате зелената отметка. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В подменю „Ценови листи“ на меню „Ценообразуване“ натиснете бутон „+“ в лявата част на екрана. След натискането му ще се появи прозорец „Ценова листа“. В поле „Име“ въведете името на новата ценова листа и натиснете зелената отметка. Новосъздадената ценова листа ще се визуализира в списъка с ценовите листи. Селектирайте ценовата листа и добавете тип, цена и стойност от глобалните настройки в горната част на грида с материали.

В подменю „Ценови политики – продажби/доставки/брак“ на меню „Ценообразуване“ натиснете бутон „+“ в дясната част на екрана. След натискането му ще се появи прозорец „Политика“. В полето „Име“ въведете името, което сте избрали за ценовата политика. За да добавите времеви интервал натиснете бутонът във формата на папка. В прозорец „Условие“, добавете условие, в което ще се изпълнява ценовата политика и натиснете зелената отметка, за да създадете политиката.

За да направите частично плащане е нужно да има отложено такова. В екран „Продажби“
изберете клиент и натиснете стрелката в дясната част на екрана. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ“, който ще изведе на екрана прозорец съдържащ грид с отложени плащания, поле „Сума“, падащ списък „Вид на плащане“ и бутон „изчисли“. Селектирайте желаното отложено плащане и въведете сумата в полето оказано за това. Изберете вида на плащане и натиснете бутон „Изчисли“. Натиснете зелената отметка за финализиране на операцията.

След избор на маса и добавяне на желаните артикули в сметката, изберете клиент и натиснете стрелката в дясната част на екрана. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ“, който ще изведе на екрана прозорец „Отложено плащане – Продажба кредит. В него може да въведете сума за частично плащане или да оставите сметката празна. Натиснете зелената отметка за финализиране на операцията.

В екран „Салон“ натиснете бутон „Резервация“. Ще се отвори прозорец „Планирана заетост“ съдържащ четири таба: „Клиент“, „Време“, „Място за обслужване“, „Календар“. В таб „Клиент“ натиснете бутонът за търсене и изберете клиент от списъка, който ще се визуализира, или напишете името на клиента, натиснете бутонът за търсене и селектирайте клиента. Натиснете синята стрелка, за да продължите към следващата стъпка. В таб „Време“ изберете от компонент „Времеви интервал“ датата и часа на резервацията и от компонент „Брой клиенти“ броят клиенти. Натиснете синята стрелка, за да продължите към следващата стъпка. В таб „Място за обслужване“ изберете мястото за обслужване и натиснете бутон „Запис“ за финализиране на резервацията.

В екран „Салон“ натиснете бутон „Справка отчет продажби“, който ще изведе на екрана прозорец „Справка отчет продажби“ съдържащ шест таба: „Детайли“, „Обобщено“, „Продажби“, „Видове плащане“, „Категории“, „Отворени сметки – динамичен преглед“.
В зависимост от справката, която искате да направите, изберете нужния таб. Задайте времеви интервал, изберете потребител и натиснете бутона за обновяване на данни. На екрана ще се визуализира справката. Натиснете бутонът за печат, ако желаете печат на справката.

В екран „Салон“ натиснете радиобутон „ОБЕДИНИ“ и изберете сметка, която искате да обедините. Ще се появи прозорец „Изберете приемна маса“ с всички налични сметки. Изберете приемна сметка и натиснете зелената отметка. Ще се появи прозорец „Разделяне на сметка“, съдържащ артикулите от двете маси. Изберете желаните артикули и използвайте стрелките, за да ги преместите в сметката, която искате да обедините. Натиснете зелената отметка, за да финализирате операцията. Можете да извършите операцията и през екран „Продажби“. Изберете артикули , натиснете бутон „ОБЕДИНИ СМЕТКИ“ и следвайте последователно стъпките описани по-горе.

В екран „Салон“ изберете радиобутон „ПРЕМЕСТИ“ и изберете сметката, която искате да преместите. Ще се появи прозорец „Изберете приемна маса“. Изберете маса и натиснете зелената отметка. Ще се появи втори прозорец за избор на оператор. Изберете оператора и натиснете зелената отметка за финализиране на операцията.

В екран „Продажби“ изберете артикули и натиснете бутон „РАЗДЕЛИ СМЕТКА“. Ще се отвори прозорец „Разделяне на сметка“, съдържащ сметката с наличните артикули и нова сметка. Селектирайте желаните артикули, които искате да разделите и използвайте стрелките, за да ги преместите в новата сметка. Натиснете зелената отметка. Ще се появи прозорец „Задава място на обслужване“. Изберете мястото за обслужване и натиснете зелената отметка. Ще се появи прозорец за избор на оператор. Изберете оператор и натиснете зелената отметка за финализиране на операцията.

В екран „Продажби“ натиснете бутон „ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ“. Ще се появи прозорец с два бутона: „ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ“ и „OTЧЕТ АКТИВЕН ОПЕРАТОР“. Натиснете бутон „ОТЧЕТ АКТИВЕН ОПЕРАТОР“. Ще се появи прозорец с информация относно отчета. Натиснете бутон „ОТЧЕТИ“ за финализиране на операцията.

В екран „Продажби“ добавете артикул към сметката и натиснете бутон „Модификатори“. Ще се появи прозорец „Модификатори“, селектирайте желания модификатор, като можете да добавите и описание към него. Натиснете зелената отметка, за да го добавите към артикула.

От меню „ЗАВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ“ натиснете бутон „ЗАРЕДИ“, който ще извлече и визуализира всички завършени продажби в периода, който сте му задали. Селектирайте желаната продажба, на която е пусната фактура и натиснете бутон „АНУЛИРАНЕ ФАКТУРА“. Ще се появи прозорец за потвърждение. След потвърждението, изберете директория, в която искате да запазите анулирания документ, за да завършите операцията.